Jak wprowadzić kod unlock w telefonach BlackBerry ?

Jak wprowadzić kod unlock w telefonach BlackBerry ?

Model : BlackBerry Storm (9500)

 1. Włóż jakąkolwiek kartę SIM,
 2. Wyłącz wszystkie połączenia radiowe,
 3. Idź do opcji,
 4. Wybierz "Advanced Options" (opcje zaawansowane),
 5. Wybierz SIM Card (karta SIM),
 6. Wybierz show keybord (pokaż klawiaturę),
 7. Wprowadź "mepd",
 8. Wprowadź "mep2",
 9. Wprowadź kod unlock.

Model : BlackBerry 8700

 1. Idź do menu,
 2. Wybierz Options (opcje),
 3. Następnie wybierz Advanced Options (opcje zaawansowane),
 4. Wybierz Sim card (karta SIM),
 5. Trzymając klawisz shift wprowadź "mepd",
 6. Na ekranie pojawi się lista z 5 kategoriami unlock, trzymając klawisz alt wprowadź "mep2",
 7. Puść klawisz alt i wpisz kod unlock,
 8. Wciśnij Return/Enter, urządzenie powinno być już odblokowane

Model : BlackBerry 8800

 1. Włóż kartę SIM, może być aktywna lub nieaktywna,
 2. Idź do settings menu (menu ustawień) => Następnie wybierz Options (opcje),
 3. Wybierz Advanced options (opcje zaawansowane) => Następnie wybierz Sim card (karta SIM),
 4. Wprowadź "MEPD" używając klawiatury Blackberry (UWAGA: nie zobaczysz żadnego tekstu na ekranie podczas wpisywania "MEPD"),
 5. Przytrzymaj klawisz alt i wpisz "MEPD" (UWAGA: nie zobaczysz żadnego tekstu na ekranie podczas wpisywania MEPD),
 6. Gdy pojawi się komunikat "Enter Network MEP Code", wpisz  16-znakowy kod unlock a następnie potwierdź,
 7. Telefon jest odblokowany.

 1. Idz do Options Menu => Następnie wybierz Advanced Options,
 2. W menu SIM Card, przytrzymaj klawisz shift (po prawej od zera) i wpisz "meppd" (klikając na każdy klawisz 1 raz, tak jak pisząc sms-a ze słownikiem T9)
 3. Gdy pojawi się ekran „unlocking level screen”, trzymając klawisz ALT (po lewej pod @) wpisz "mepp2"
 4. Wprowadź kod unlock.

Model : BlackBerry 8100 (Vodafone Australia)

 1. Włóż aktywną kartę SIM innego operatora,
 2. Upewnij się, że telefon jest naładowany I włącz go,
 3. Krok opcjonalny jeśli karta posiada pin wpisz go,
 4. Pojawi się komunikat: “Invalid SIM card (niewłaściwa karta SIM),
 5. Wybierz “Turn Wireless Off” (wyłącz połączenia radiowe),
 6. Wybierz “Settings” Menu , idź do Advanced Options > SIM Card,
 7. Trzymając klawisz ALT wpisz litery "MEPT",
 8. Gdy pojawi sie komunikat “Enter Network MEP code (255 left)”, wpisz 16 znakowy kod unlock – wciśnij enter,
 9. Zresetuj telefon wyciągajac baterie,
 10. Urządzenie jest odblokowane.

Uwaga: Jeśli kod unlock jest wprowadzony błędnie następna próba będzie opóźniona o 10 sekund. Możesz wykonać maksymalnie 255 prób.Po przekroczeniu tej liczby telefon automatycznie się zablokuje.

Model : Wszystkie modele BlackBerry

 1. Używając menu, idź do Settings Menu -> SIM card pressselect,
 2. Wpisz "mepd" trzymając klawisz SHIFT,
 3. Pojawi się lista z 5-oma kategoriami unlock,
 4. Wpisz "mep2", trzymając klawisz shift,
 5. Puść shift,
 6. Wpisz kod Network,
 7. Wciśnij Return/Enter,
 8. Urządzenie powinno być już odblokowane.